Boczek surowy to nie poddany obróbce kawałek mięsa wieprzowego z dużymi przerostami tłuszczu.