Mięso mielone uzyskuje się mieląc mięso łopatkowe.